Biologická charakteristika půdního typu černozem

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Krajčíková, Martina;
(2014)
  • Subject: bazální respirace půdy; humusové látky; mikrobiální biomasa

In bachelor thesis we evaluated biological parameters of selected subtypes of Chernozems. Object of study were -- Haplic Chernozem (Unčovice), Haplic Chernozem (Praha-Ruzyně) and Calcaric Chernozem (Velešovice). We determined total organic carbon content, humic substanc... View more
Share - Bookmark