Marketingová analýza úspěšnosti projektu ZaNázory.cz

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Pohan, Lukáš;
(2012)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Web page; Webová stránka; Vizuál; Visual; Projekt ZaNázory.cz; Target audience; ZaNázory.cz; Cílová skupina

The bachelor thesis analyses the ZaNázory.cz project, its various parts and its success as well as its target audience. The analysis of the project is based on experience from the making of this project. Other field of interest of this thesis is to evaluate the success ... View more
Share - Bookmark