Vliv vědeckého řízení na formování teorie a praxe řízení v meziválečném Československu

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Kynclová, Veronika; (2014)
  • Subject: Scientific Management; laboretismus; laboretism; First Czechoslovak Republic; Václav Verunáč; první republika; vědecké řízení; Masaryk Academy of Work; Stanislav Špaček; PIMCO; Masarykova Akademie Práce

This bachelor thesis deals with management theory and practice in interwar Czechoslovakia and its connection to American Scientific Management. The aim is to provide a comprehensive view of the various aspects and critically point out successes and failures based on the... View more
Share - Bookmark