Veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele a jejich finančně-právní aspekty

Doctoral thesis Czech RESTRICTED
Jurošková, Martina;
(2012)
  • Subject: The Office for the Protection of Competition; Public budget; Veřejný rozpočet; Veřejná zakázka; Public contract; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Law on public procurement is very interesting and dynamic part of the Czech law. It is subjected to adjustment in particular Act No. 137/2006 Coll., On Public Procurement, as amended, but is also modified by legislation of the European law. Important are decisions of th... View more
Share - Bookmark