Optimalizace manipulační techniky v podniku Nestlé Česko s.r.o., závod ZORA Olomouc

Master thesis Czech RESTRICTED
Kovář, Jiří;
(2015)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Logistical services; Logistické služby; Warehousing; Manipulační technika; Material-handling equipment; Skladování; Optimising; Optimalizace

This thesis discusses the optimal way of material-handling equipment replacement at Nestlé Česko s.r.o., plant ZORA Olomouc. The theoretical part describes the issue of warehousing in general and focuses on the material-handling equipment and vehicles. The following ana... View more
Share - Bookmark