Nejčastější příčiny neúspěchu pěstounské péče v České republice před 15 lety a nyní

Master thesis Czech RESTRICTED
Bláhová, Jana;
(2012)
  • Subject: neúspěch; předpoklady úspěchu; foster care; presumption of success; failure; alternative family care; náhradní rodinná péče; pěstounská péče

BLÁHOVÁ, J. The Most Frequent Causes of Failure of Foster Care in the Czech Republic 15 Years ago and Today. Prague: Philosophical Faculty of Charles University in Prague, 2012, 114 pp. Diploma Thesis. The aim of my diploma thesis was to map the main cause which take pa... View more
Share - Bookmark