publication . Master thesis . 2008

Evidence a účetní oceňování zásob v obchodním podniku

Křepelková, Lucie;
Restricted Czech
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem diplomové práce je proniknout do problematiky evidence a účetního oceňování zásob. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se věnuje významu a charakteristice zásob podle právní úpravy v ČR, Mezinárodních účetních standardů a amerických US GAAP. Dále popisuje různé způsoby evidence zásob a modely účetního zobrazení zásob vlastní výroby a jejich vliv na účetní výkazy. Kapitola oceňování zásob je stěžejní částí diplomové práce, kde jsou přesně vymezeny zásady oceňování a především způsoby oceňování zásob při pořízení a úbytcích dle Českých účetních standardů v porovnání s Mezinárodními účetními standardy a americkými US GAAP. Závěr první části upo...
Subjects
free text keywords: oceňování zásob; obchodní podnik
Related Organizations
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue