Evidence a účetní oceňování zásob v obchodním podniku

Master thesis Czech RESTRICTED
Křepelková, Lucie;
(2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: oceňování zásob; obchodní podnik

Cílem diplomové práce je proniknout do problematiky evidence a účetního oceňování zásob. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se věnuje významu a charakteristice zásob podle právní úpravy v ČR, Mezinárodních účetních standardů a amerických US GAAP. Dále po... View more
Share - Bookmark