Využití nástroje Unica Campaign pro přímý marketing ve společnosti ČSOB

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Jenšík, Martin;
(2014)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: ČSOB; Marketing campaign; Marketingová kampaň; Přímý marketing; Unica Campaign; Direct marketing; Data

This bachelor thesis is focused on direct marketing communications at ČSOB company with using of the tool for direct marketing Unica Campaign by IBM company. This marketing tool has never been described in any academic thesis. The main objective of this thesis is to cre... View more
Share - Bookmark