Právní audit v oblasti mezinárodních fúzí a akvizic

Master thesis Czech RESTRICTED
Dendisová, Zuzana;
(2013)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: acquisitions; právní due diligence; rizika M&A; cross-border mergers; law due diligence; risks of M&A; přeshraniční fúze; due diligence; nadnárodní fúze; data room; akvizice; factors of success of M&A; právní audit; international mergers; faktory úspěchu M&A; M&A

Diploma thesis "Due Diligence in the Field of Mergers and Acquisitions" analyses due diligence in perspective of Czech legal practice and clarifies the due diligence concept during M&A transactions. The first chapter is an introduction to due diligence . The second chap... View more
Share - Bookmark