Projektový management v oblasti audiovizuální produkce

Master thesis Czech RESTRICTED
Truhlář, Filip; (2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: fáze projektu; milestones; životní cyklus; film; řízení projektu; milníky; movie; SW; phase of the project; methodology; life cycle; PMBoK; audiovisual production; audiovizuální produkce; metodika; project management

This paper deals with the application of project management approach and determination of the project life cycle methodology, according to the PMBoK field of audiovisual production. Using other methods of project management, implementation and evaluation of control syst... View more
Share - Bookmark