Výběr dodavatelů a řízení zásob v podniku

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
PTÁČKOVÁ, Kristýna;
(2012)
  • Subject: logistics; control; Dodavatelé; logistika; zásoby; komunikace; purchasing; communications; řízení; nákup; Suppliers; resources

The purpose of this thesis is to analyze the customer-supplier relations and analysis of inventory management applied to an anonymous company titled the "Company X". The Company X is mainly engaged in business specializing in the sale of roofing systems, in the position... View more
Share - Bookmark