Komunikace sluchově postižených v rámci vzdělávacího procesu

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
TRMALOVÁ, Hana;
(2009)
  • Subject: hearing impairmant; komplete care; sluchové postižení; rehabilitace; comunication; možnosti komunikace; sluchová protetika; vzdělávání; komplexní péče; hearing aid; education; rehabilitation

This project focuses on the comunication of auditory disabled children within the educational process. This project is divided into two section. The first part is theoretical and describes the kinds, levels, diagnostics, compensatory tools, ways of comunication and educ... View more
Share - Bookmark