Subjekty neziskového sektoru v sociální oblasti

Master thesis Czech RESTRICTED
FRYKOVÁ, Dana;
(2017)
  • Subject: registered association; neziskový sektor; public benefit corporation; sociální služby; dobrovolnická práce; nonprofit organizations; financování; volunteer work; obecně prospěšná společnost; social services; nonprofit sector; funding; zapsaný spolek; neziskové organizace

This thesis is devoted to the nonprofit sector entities in the social sphere, which are an important tool that is used primarily for removing social exclusion in society. Social services help clients ensure the physical and mental independence so that they can participa... View more
Share - Bookmark