Návrhy na zlepšení procesu testování

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Valenta, Luboš;
(2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: statické testování; dynamic testing; Global Delivery Platform; metodika RUP; testing; dynamické testování; static testing; testování; RUP methodology

This thesis is focused on improvement of testing in company Atos via RUP methodology. Goal is to design improvement of this process. In introduction of teoretical part is to provide summary process of testing via RUP methodology. This part is divided into four parts. Fi... View more
Share - Bookmark