Právní úprava statusu osob se zvláštními potřebami v azylových směrnicích EU

Master thesis Czech RESTRICTED
Neumannová, Jiřina;
(2011)
  • Subject: osoby se zvláštními potřebami; zranitelné skupiny žadatelů o mezinárodní ochranu; azylové směrnice; European asylum law; asylum directives; persons with special needs; vulnerable groups of applicants for international protection; evropské azylové právo

Legal regulation of the status of persons with special needs in the EU Asylum directives (Abstract) By the very nature of their status, applicants for international protection and recognized refugees are among the most vulnerable persons. Within this group, there is als... View more
Share - Bookmark