Uplatňování principů udržitelného rozvoje cestovního ruchu v oblasti hotelnictví

Master thesis Czech RESTRICTED
Gerlová, Martina;
(2012)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: energetická efektivnost; hotel industry; udržitelný cestovní ruch; sustainable tourism; hotelnictví; energy efficiency

This thesis concentrates on sustainable development of tourism and application of these sustainable practices in hotel industry. The aim of this thesis is analysis of concrete practices of the biggest hotel groups in the world and outline appropriate trend in this field... View more
Share - Bookmark