JOSÉ MARTÍ - život a dílo se zaměřením na jeho eseje Madre América a Nuestra América

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Bočková, Sandra;
(2015)
  • Subject: national consciousness; poznání; Nuestra América; národní uvědomění; jednota; kořeny Latinské Ameriky; own history; the roots of Latin America; vlastní historie; unity; národní identita; national identity; Madre América; recognition

In my Bachelor thesis entitled "JOSÉ MARTÍ - life and work with orientation to his essays Madre América and Nuestra América" I am going to pursue two of his principal essays titled Madre América and Nuestra América which contain Marti's ideas related to the self- determ... View more
Share - Bookmark