Současná situace v účasti ve sportu mládeže v Jablonci nad Nisou

Master thesis Czech RESTRICTED
Štryncl, Ondřej;
(2016)
  • Subject: physical activity; střední škola; high school; leisure time; volný čas; pohybové aktivity; sport

Title: Current youth sport participation in Jablonec nad Nisou town Objectives: The main objective of this work is to determine current situation of sport participation of youth population in town Jablonec nad Nisou. Subtasks were focused on finding the leisure activiti... View more
Share - Bookmark