Neobnovitelné zdroje energie: výhledy a vliv na životní prostředí

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Klimov, Andrey;
(2013)

Title: Non-renewable resources of energy: predictions and environmental impacts Author: Klimov Andrey Supervisor: Ing. Luboš Matějíček, Dr., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2 Supervisor's e-mail adr... View more
Share - Bookmark