Odhad diskontních měr pro potřeby oceňování

Master thesis Czech RESTRICTED
Hackl, Zbyněk;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: risk premium; bezriziková výnosová míra; liquidity premium; diskontní míra; CAPM model; stavebnicová metoda; model CAPM; riskfree rate; riziková přirážka; surcharge method; přirážka za likviditu; discount rate

The Diploma Thesis deals with the problems of an estimate of the discount rate and the single parameters used especially in the two basic methods for its determination: the surcharge (premium) method and the CAPM model. In the first part there are presented the effects ... View more
Share - Bookmark