Vyhodnocení změn využití půdy za posledních 50 let na povodí Jenínského toku.

Master thesis Czech RESTRICTED
CEPÁK, Martin;
(2008)
  • Subject: využití půdy; land use; Jenín; Jenínský tok; catchment; povodí; Jenínský stream

It is in human nature to adapt the environment for his needs and wishes. Politics, technology and society as a whole went trough dramatic changes in Czech Republic in last 50 years. These changes approved naturally on land utilization too. This research is focused on th... View more
Share - Bookmark