Motorické projevy laterality u osob středního věku a starších

Master thesis Czech RESTRICTED
Habartová, Lucie (2008)

Název dielomové eráce: Motorické projevy laterality u osob středního věku a starších. Název v gnglickém jazyce: The Manifestations of Motoric Laterality of Middle-aged People and Elderly. Cíle eráce: Definovat, popsat lateralitu, zjistit stupeň laterality horní končetiny, dolní končetiny a oka. Zjistit vztah laterality horních končetin a očí, horních končetin a dolních končetin. Metoda: Lateralitu budeme zjišťovat na základě dotazníků a motorických testů. Testovaný soubor čítá 50 probandů ve věku 58-78 let. Získaná data zpracujeme, zaznamenáme do tabulek a grafů. Ke zjištění vztahu laterality mezi jednotlivými orgány použijeme neparametrickou korelaci. Výsledky: Stav laterality horních končetin, dolních končetin, očí. Stranová preference, vzájemná závislost horních končetin a očí, horních a dolních končetin. Klíčová slova: Lateralita, laterální preference, dominance, motorika, neparametrická korelace.
Share - Bookmark