Účtování finančních investic dle ruských účetních standardů

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Filippova, Elena;
(2017)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: finanční majetek; finanční investice; Russian accounting standards; ruské účetní standardy; financial assets; financial investments

This bachelor thesis focuses on the accounting principles for financial investments under Russian accounting standards. The theoretical part defines financial investments for the accounting purposes, on the process of their recognition, the initial and subsequent measur... View more
Share - Bookmark