Zavedení systému managementu kvality ve vybrané organizaci

Master thesis Czech RESTRICTED
Komjatiová, Petra (2010)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: 2008; dokumentace; Management kvality [processes; legislativa; Management of quality; documentation; legislation; procesy; ČSN EN ISO 9001]

The goal of my Master's thesis is to evaluate which requirements of the certification standard ČSN EN ISO 9001:2008 and of the quality legislation the organization Alois Hynek meets. The other goal is to create a documentation which is required by the standard ČSN EN IS... View more
Share - Bookmark