Následky "pomluvy" v tisku ve vztahu k relevantním osobnostním právům zejména v oblasti soukromého práva v České republice

Master thesis Czech RESTRICTED
Stonjeková, Lenka; (2011)
  • Subject: personal rights protection; press law; občanský zákoník; civil code; autoregulace; svoboda projevu; effect of media; autoregulation; tiskový zákon; Ochrana osobnosti; tištěná média; press; freedom of speech; účinky médií; influence of media; vliv médií

This graduation thesis, entitled "Results of libel in press in the relation to the relevant moral rights especially in the area of private law in the Czech Republic" examines press interference into relevant moral rights. The first chapter describes the historical found... View more
Share - Bookmark