Audit in small and medium business

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Marešová, Edita;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Regulace auditorské profese; Auditor´s report; Regulation of auditor´s profession; Riziko; Test; Malé a střední podniky; Zákon; Risk; Dlouhodobý majetek; Mezinárodní auditorské standardy; Vyhodnocení rizik; International Standards of Auditing; Audit; Inside control; Risk assessment; Podvod; Vnitřní kontrola; Small and Medium Business; Plán auditu; Auditor; Act; Auditorské postupy; Plan of Audit; Auditing procedures; Financial statements; Fixed assets; Zpráva auditora
    mesheuropmc: health services administration | health care economics and organizations

The subject of this thesis is a theoretical introduction to audit of the financial statements. The main part is the audit process, particularly the implementation of procedures to assess the adoption of a new contract, the design's overall performance audit, risk assess... View more
Share - Bookmark