Společenská odpovědnost organizace v zrcadle křesťanské sociální nauky (teologicko-etická reflexe)

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Štěpánová, Helena;
(2014)
  • Subject: společenská odpovědnost,křesťanská sociální nauka a etika; hospodářská a podnikatelská etika; social responsibility,christian social teaching and ethics; responsibility; business ethics; odpovědnost; stakeholders

Bibliografická citace Společenská odpovědnost organizace v zrcadle křesťanské sociální nauky (teologicko- etická reflexe): bakalářská práce / Helena Štěpánová; vedoucí práce Libor Ovečka.- - Praha, 2014. - - s. 39 Abstract The Bachelor thesis "Corporate Social Responsib... View more
Share - Bookmark