Výkaz zisku a ztráty - srovnání IFRS a ČÚS/Income Statement - Comparison IFRS and CAS

Master thesis Czech RESTRICTED
Stejskalová, Lenka (2012)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: výsledek hospodaření; výkaz zisku a ztráty; mezinárodní standardy účetního výkaznictví; české účetní předpisy; profit; income statement; The Czech accounting regulations; International Financial Reporting Standards

This thesis aim is to describe the sameness and difference on the income statement that occurs between the Czech accounting legislation and IFRS. It deals with the structure income statement and description of each part of the statement. In the first part there is infor... View more
Share - Bookmark