Metodika RUP a testování

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Randová, Libuše; (2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: iterace; vývoj softwaru; testování; testovací role; metodika RUP

Bakalářská práce se zabývá testováním z pohledu metodiky Rational Unified Process. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem softwaru podle metodiky RUP a s úlohou, kterou v tomto procesu hraje testování. V úvodní části teoretické části je poskytnut pohled na historii m... View more
Share - Bookmark