Analýza komunikační strategie společnosti Red Bull ČR

Master thesis Czech RESTRICTED
Syrovátková, Anežka;
(2015)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Red Bull; energy drink; komunikační strategie; komunikační mix; communication strategy; energetický nápoj; content marketing; communication mix

In my thesis I focused on the analysis of communication strategy of Red Bull Czech Republic, specifically on advertising, communication at the point of sale, public relations and media communications, opinion leaders program, event marketing and digital communications. ... View more
Share - Bookmark