Vyhodnocení vsakovacích schopností půd pomocí přetlakového infiltrometru

Master thesis Czech RESTRICTED
PIVOŇKA, Jiří;
(2015)
  • Subject: compact pressure infiltrometer; Philipovy infiltrační rovnice; kompaktní přetlakový infiltrometr; hydrologické skupiny půd; hydrologic soil groups; infiltration equation of Philip; steady infiltration rate; BPEJ; ustálená infiltrační rychlost

This thesis is focused on the evaluation of the infiltration capacity of soil in Lužický stream catchment in the cadastral unit Babice u Netolic. For the field measurement was used compact pressure infiltrometer. In the selected area were performed 26 infiltration exper... View more
Share - Bookmark