FItness programy a individuální přístup ve fitness

Master thesis Czech RESTRICTED
Rambous, Milan;
(2008)

Souhrn: Tato diplomová práce se zabývá problematikou fitness programů a individuálru'ho přístupu ve fitness centrech. Celé téma zahrnuje rozpracování postupu při vytváření fitness programů a roli osobního trenéra ve fitness. Dále jsou zde uvedeny specifika některých fit... View more
Share - Bookmark