Transformace české ekonomiky kupónovou metodou

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Junková, Monika;
(2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze

Tato bakalářská práce by měla osvětlit proces transformace české a slovenské ekonomiky se zaměřením na kupónovou privatizaci, která v tomto procesu sehrála neodmyslitelnou roli. Úvod práce je věnován historickému ohlédnutí za československou ekonomikou v osmdesátých let... View more
Share - Bookmark