Podnikové kombinace podle IFRS

Master thesis Czech RESTRICTED
Bazyuk, Ulyana (2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: acquisitions; sharing interests method; fúze; přeměna obchodních společností; Business combination; merger; goodwill; valuation difference on acquired assets; metoda nové jednotky; metoda akvizice; the method of the new unit; akvizice; metoda koupě; metoda sdílení podílů; oceňovací rozdíl k nabytému majetku; the method of acquisition; conversion companies; spojování podniků; Podniková kombinace; the purchase method

The thesis is focused on the process and progress of business combinations under both IFRS and in accordance with Czech legislation. The first part describes the history of the business combination, their origin, development, and gradual changes from the past to the pre... View more
Share - Bookmark