Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Janoušková, Linda;
(2015)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: historical center; shopping center; historické centrum; občanská vybavenost; nákupní středisko; amenities; shopping mall; City Park Jihlava; nákupní centrum

This thesis analyzes the economical, spatial and socio-cultural implications of large shop-ping centers on their surroundings. The theoretical part summarizes the current situation in the Czech Republic, compares the international findings and depicts the possible impac... View more
Share - Bookmark