Komunikační média v dějinách komunikace: zpracování podkladů pro multimediální e-learningový projekt

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Veselá, Eliška (2009)

This bachelor's thesis is dealing with a processing of materials for multimedia, e-learning project currently being prepared by Vyšší odborná škola informačních služeb (VOŠIS). The project is focused on communication history. This thesis describes a research and a proce... View more
Share - Bookmark