Bariéry v zaměstnávání bývalých uživatelů drog a jejich uplatnitelnost na trhu práce

Master thesis Czech RESTRICTED
Jakešová, Ivana;
(2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: uživatel drog; an illegal addictive substance; drug user; bariéry zaměstnávání; trh práce; nelegální návyková látka; sociální podnik; reintegration; labor market; social enterprise; reintegrace; employment barriers

This thesis deals with the reintegration of persons recovering from drug addiction and their return to the labour market. The reintegration model is chosen by social company, Café Therapy, one of the first social enterprises to focus specifically on the re-employment of... View more
Share - Bookmark