Možnosti harmonizace práce a rodiny z hlediska nastavení pilířů flexicurity v ČR

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Monhartová, Monika;
(2012)
  • Subject: ochrana trhu práce; functional flexibility; politika zaměstnanosti; flexibilita trhu práce; labour relations; flexible employment; numerická flexibilita; adult (continuing) learning; celoživotní vzdělávání; pracovní vztahy; work-life balance; flexibilní formy zaměstnání; numerical flexibility; funkční flexibilita; harmonizace práce a rodiny; employment policy; labour market flexibility; labour market security; Flexicurity

Bachelor thesis "Možnosti harmonizace práce a rodiny z hlediska nastavení pilířů flexicurity v ČR" deals with situation regarding the setting of two of three pillars of flexicurity (numerical flexibility and jobs protection, employment protection supporting functional f... View more
Share - Bookmark