Mobil marketing

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Engelová, Kateřina;
(2006)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: m-komerce; podpora prodeje; mobil marketing; marketing; reklama; nástroje mobil marketingu

Mobil marketing - reklama a podpora prodeje prostřednictvím mobilních telefonů. Technologické a kulturní předpoklady vzniku tohoto odvětví. Mobil marketing a marketingový mix, možnosti synergie. Nástroje mobil marketingu - reklamní SMS a MMS, lokační služby, soutěže, an... View more
Share - Bookmark