Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v právu EU

Master thesis Czech RESTRICTED
Králová, Tereza;
(2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: EIA; Opinion on EIA; Project assessment; posuzování vlivů na životní prostředí; stanovisko EIA; Environmental impact assessment; Project; životní prostředí; projektové posuzování; Environment; záměr

The main goal of this diploma thesis, called Environmental impact assessment (EIA) in european law, is to explain the procedure of environmental impact assessment. Emphasis of this diploma thesis is placed on legislation dealing with the environmental impact assessment ... View more
Share - Bookmark