Hodnocení efektivity vynaložených prostředků na reklamu během sportovních přenosů

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Kozlová, Natálie;
(2015)
  • Subject: rating; hokej; sport broadcast; advetisement; reklama; downhill skiing; sportovní přenos; football; utkání; hockey; advertisement price; cena reklamy; alpské lyžování; fotbal; match; televizní sledovanost

Title: Evaluation of the effectiveness of advertising expenses during sport broadcasts Objectives: The main goal of this work is to compare the amount of money invested into the commercial advertisement during sport broadcasts at the ČT sport channel with viewer ratings... View more
Share - Bookmark