Employee motivation and benefits

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Březíková, Tereza;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: motivace zaměstnanců; employee perks; employee motivation; ČSOB; zaměstnanecké výhody
    acm: ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION | ComputingMilieux_MISCELLANEOUS

The topic of my bachelor's thesis is the employee motivation and benefits. The thesis is divided in two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part deals with the theory of motivation and individual employee benefits. The practical part describes ... View more
Share - Bookmark