Srovnání vybraných webových stránek v oblasti služeb cestovního ruchu (ubytování) v České republice

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Horáková, Monika; (2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: web; search; web pages; comparison; webové stránky; srovnání; vyhledávání; ubytování; accommodation

The aim of the thesis is to analyze and compare selected websites in the sphere of tourism (accommodation) in the Czech Republic. The introductory part deals with tourism - including accommodation - in general, and describes the methods of web search. In the following p... View more
Share - Bookmark