Fytodiverzita různě starých úhorů ve vztahu ke změnám využívání zemědělské půdy v okolí českých vesnic v rumunském Banátu

Master thesis Czech RESTRICTED
Veselý, Adam;
(2016)
  • Subject: N ratio; vypalování; C; půdní organická hmota; burning; fosfor; dusík; úhory; N poměr; sekundární sukcese; nitrogen; old fields; soil organic matter; secondary succession; phosphorus

The main aim of this thesis was to identify the main factors influencing development and diversity of vegetation on old fields around village Svatá Helena in Romania. I evaluated the influence of age of an old field, its management (mowing, pasture, burning and fallowin... View more
Share - Bookmark