Consumer behavior research

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Hašková, Lucie;
(2010)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: nakupování dárků; spotřebitel; Presents; Consumer behavior; nákupní chování; Consumer
    acm: GeneralLiterature_MISCELLANEOUS

The major part of this work is a consumer behavior research in process of buying christmas presents. The goal of this work is to describe a consumer behavior of Prague's customers in process of buying christmas presents, also describe a a consumer behavior of different ... View more
Share - Bookmark