Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí s autismem

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Opočenská, Lenka;
(2011)
  • Subject: triad of impairment; alternative and augmentative communication; pervazivní vývojová porucha; The picture exchange communication system; triáda postižení; pervasive developmental disorders; autistic spectrum disorders; poruchy autistického spektra; Výměnný obrázkový komunikační systém; alternativní a augmentativní komunikace; autism; autismus
Share - Bookmark