Využití stacionárních dopravních zařízení v oblasti těžby a zpracování minerálních surovin pro stavební práce ve vybraném lomu.

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
HRUŠKA, Jan;
(2013)
  • Subject: druhy dopravníků; material handling; construction data; faktory; parameters; factors; konstrukční data; stacionární dopravní zařízení; material transport; manipulace s materiálem; types of conveyors; doprava materiálu; parametry; stationary transport equipment

The aim of my thesis is an overview and analysis of stationary transport equipment feasible for use in mining branch and mineral raw material processing for construction works. Particular types of transport equipment are listed in this work, including their specific con... View more
Share - Bookmark