Obchodní politika USA

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Vaculíková, Hana;
(2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze

Práce se zabývá nástroji a cíli obchodní politiky USA - aktivitami, které liberalizují celosvětový obchod. V první části je popsáno postavení Spojených států amerických v mnohostranném obchodním systému a vývoj zahraničního obchodu v posledních letech. Druhá kapitola je... View more
Share - Bookmark