Použití nástrojů Business Intelligence pro finanční a majetkovou analýzu municipalit

Master thesis Czech RESTRICTED
Horký, Martin Bc.;
(2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: XML; integrační služby; Finanční a majetková analýza municipalit; datový sklad; XSLT; OLAP; Business Intelligence; dimenzionální analýza; Financial and Property Analysis of Municipalities, Business Intelligence, Data Warehouse, Dimensional Analysis, OLAP, Integration Servises, MS SQL Server, Excel, ProClarity.; MS SQL Server

This master thesis deals with the software support of one Financial and Property Analysis of Municipalities (FAMA). The co-author of this method is Doctor Petr Toth from the Institute of Public Administration and Regional Development at University of Economics in Prague... View more
Share - Bookmark