publication . Conference object . 2009

Tautsaimniecības nozaru produktivitāte Latvijā: tendences un prognozes

Auziņa-Emsiņa, A; Ozoliņa, V; Počs, R;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: RTU Izdevniecība
  • Country: Latvia
Abstract
Rakstā ir aplūkota Latvijas nozaru produktivitāte, tās izmaiņas un veikts starpvalstu salīdzinājums.
Subjects
free text keywords: produktivitāte, nozaru analīze, Latvijas nozaru dinamika
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue